Logo Pixela
One Day Opname
Het is doorgaans niet gemakkelijk om opgenomen te worden in het ziekenhuis; ook niet om er langere tijd te verblijven. We voelen ons dan klein en kwetsbaar en worden geconfronteerd met onze stoffelijkheid. De corona-maatregelen dwingen angstige patiënten ertoe om dat moeilijke moment van opname alleen te doorstaan. Ze worden aan de deur afgezet zoals vroeger de melkboer de flessen aan je voordeur achterliet. Maar wat nog veel erger is; ze ontnemen angstige patiënten hun recht op steun, op lichamelijk contact, op troost, op verbinding met wie hen lief is; kortom op al wat een patiënt nodig heeft om zich veilig te kunnen voelen en op al wat kan bijdragen aan diens herstel. Het was keihard.
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email